ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK

LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMASI İNTİHAL RAPORU YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 26.09.2016 - 2016-94
Resmi Gazete Tarih / Sayı :