ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK

ORDU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 23.05.2018 - 2018-67
Resmi Gazete Tarih / Sayı :