ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 30.05.2016 - 2016/48
Resmi Gazete Tarih / Sayı :