ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

HARCAMA YETKİLİLERİ HAKKİNDA GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:2

Genel Bilgiler:
Türü : Tebliğ
Onay Tarih / Sayı : 28.04.2006 - 26152
Resmi Gazete Tarih / Sayı :