ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

KLİNİK ARASTİRMALAR VE BİYOYARARLANİM BİYOESDEGERLİK CALİSMALARİ ETİK KURULLARİNİN STANDART CALİSMA YONTEMİ ESASLARİ

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 6.08.2014 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı :