ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

MESLEK YUKSEKOKULLARI KOORDNATORLUK (MEYOK) DANIŞMA KURULU VE DANIŞMA KOMİTELER YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 25.01.2012 - 2012-12
Resmi Gazete Tarih / Sayı :