ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK

ODÜ DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 4.08.2017 - 2017-83
Resmi Gazete Tarih / Sayı :