TİCARET BAKANLIĞI

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 16.08.2012 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 16.08.2012- 28386
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
2644
Kanun
TAPU KANUNU Resmi Gazete: 29.12.1934 - 2892 36 . Md.