AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 18.11.2008 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 18.11.2008- 27058
Yürüten Kurumlar : AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI