KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA YETERLİK SINAVLARININ UYGULAMASIYLA İLGİLİ ESASLAR

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 27.1.2011 - 2
Resmi Gazete Tarih / Sayı :