SAYIŞTAY KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 3.12.2010 - 6085
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 19.12.2010- 27790
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 26

Kurum Yönetmeliği
SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCILIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 04.08.2011 - 28015 17 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BELGELERİN SAYIŞTAYA GÖNDERİLMESİ, İADESİ, SAKLANMASI VE YOK EDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.12.2011 - 28145 77 . Md.

Esas ve Usuller
KAMU İDARESİ HESAPLARININ SAYIŞTAYA VERİLMESİ VE MUHASEBE BİRİMLERİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN BİLDİRİLMESİ HAKKINDA USUL VE ESASLARI Resmi Gazete: 17.12.2011 - 28145 8 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAYIŞTAY RESMİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.12.2011 - 28145 76 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARININ YABANCI ÜLKELERE GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.12.2011 - 28145 74 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARI İLE SAVCILARINA AİT SİCİL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.12.2011 - 28145 72 . Md.

Esas ve Usuller
SAYIŞTAY GENEL KURULU, TEMYİZ KURULU VE DAİRELER KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Resmi Gazete: 17.12.2011 - 28145 80 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAYIŞTAY DENETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.12.2011 - 28145 32, 35, 37, 80 . Md.

Esas ve Usuller
SAYIŞTAY DENETÇİLERİNİN MESLEKİ ETİK KURALLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Resmi Gazete: 17.12.2011 - 28145 31 . Md.

Esas ve Usuller
SAYIŞTAY DAİRELERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Resmi Gazete: 17.12.2011 - 28145 80 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAYIŞTAYCA BİLİRKİŞİ VE UZMAN GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.12.2011 - 28145 6, 47 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAYIŞTAY BAŞSAVCILIĞI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.12.2011 - 28145 33 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARINA İLİŞKİN DİSİPLİN AMİRLERİ VE DİSİPLİN KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 62 . Md.
2012/3179
Kurum Yönetmeliği
SAVUNMA, GÜVENLİK VE İSTİHBARAT İLE İLGİLİ KAMU İDARELERİNE AİT DEVLET MALLARININ DENETİMİ SONUCUNDA HAZIRLANAN RAPORLARIN KAMUOYUNA DUYURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.08.2012 - 28385 44 . Md.

İlke Kararı
SAYIŞTAY DENETÇİLERİNİN SINIFLARI İLE SAYIŞTAY UZMAN DENETÇİLERİ VE SAVCILARININ BİRİNCİ SINIFA AYRILMA ŞART VE YÖNTEMLERİNİN TESPİTİNE DAİR SAYIŞTAY GENEL KURULU İLKE KARARI Resmi Gazete: 05.08.2011 - 28016 18 ve 63 . Md.

Kurul / Komisyon / Konsey Kararı
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU'NUN 3'ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA SAYIŞTAY GENEL KURUL KARARI 62 . Md.
518869/23751
Esas ve Usuller
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETİMİ USUL VE ESASLARI 80 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAYIŞTAY YÖNETİM BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.12.2011 - 28145 19, 80 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAYIŞTAY DENETİM GELİŞTİRME VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 21.01.2012 - 28180 75, 80 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAYIŞTAY RAPOR DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.03.2015 - 29307 80 . Md.