İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SEKTÖREL UYGULAMA YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 15.01.2020 - 2020/01-02
Resmi Gazete Tarih / Sayı :