MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 21.09.2006 - 5544
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 7.10.2006- 26312
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 55
2016/1
Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/1) Resmi Gazete: 12.02.2016 - 29622 (Mükerrer) 21 . Md.

Tebliğ
MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2016/1) Resmi Gazete: 24.03.2016 - 29663 Ek 1 . Md.

Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 25.08.2009 - 27330 (Mükerrer) 21 . Md.

Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 14.11.2010 - 27759 21 . Md.

Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 12.05.2010 - 27579 21 . Md.
2016/5
Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/5) Resmi Gazete: 18.04.2016 - 29688 (Mükerrer) 21 . Md.
2016/6
Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/6) Resmi Gazete: 27.06.2016 - 29755 (Mükerrer) 21 . Md.

Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/7) Resmi Gazete: 28.10.2014 - 29159 21 . Md.
2016/11
Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/11) Resmi Gazete: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer) 21 . Md.
2016/12
Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/12) Resmi Gazete: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer) 21 . Md.

Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 14.10.2010 - 27729 21 . Md.
2016/14
Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14) Resmi Gazete: 25.10.2016 - 29868 (Mükerrer) 21 . Md.
2017/1
Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/1) Resmi Gazete: 26.01.2017 - 29960 (Mükerrer) 21 . Md.
2017/2
Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/2) Resmi Gazete: 27.02.2017 - 29992 (Mükerrer) 21 . Md.

Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 21.03.2011 - 27881 (Mükerrer) 21 . Md.
2017/5
Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/5) Resmi Gazete: 10.03.2017 - 30003 (Mükerrer) 21 . Md.
2017/6
Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/6) Resmi Gazete: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer) 21 . Md.
2017/8
Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/8) Resmi Gazete: 22.06.2017 - 30104 (Mükerrer) 21 . Md.

Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 07.06.2011 - 27957 (Mükerrer) 21 . Md.

Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 07.06.2011 - 27957 (Mükerrer) 21 . Md.