2012/3 SAYILI YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERE DAİR GENELGE