2016/5 SAYILI MİLLİ PARK VE TABİAT PARKI SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARDA VERİLECEK İZİNLERDEN TAHSİL EDİLECEK BEDELLERE İLİŞKİN YÖNERGE