GÜMRÜK KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 27.10.1999 - 4458
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 4.11.1999- 23866
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 75

Kurum Yönetmeliği
NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.12.2001 - 24623 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE ELKONULAN EŞYA VE ALIKONULAN TAŞITLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.11.2013 - 28821 177, 180 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TASFİYE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 25.06.2013 - 28688 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.10.2006 - 26318 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.10.2009 - 27369 (Mükerrer) Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
GÜMRÜK LABORATUVARLARININ FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 31.10.2009 - 27392 10, 66 . Md.

Kurum Yönetmeliği
NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.12.2001 - 24623 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
SONRADAN KONTROL VE RİSKLİ İŞLEMLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.10.2008 - 27037 10, 73 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SINIR TİCARET MERKEZLERİNİN FİZİKİ OLARAK DÜZENLENMESİ, EŞYA VE STOK KONTROLLERİNİN YAPILMASI İLE BU MERKEZLERE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 31.10.2009 - 27392 172 . Md.
1
Tebliğ
GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ:NO: 1) Resmi Gazete: 22.04.2011 - 27913 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
GÜMRÜK UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.08.2011 - 28038 244 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ KILIK VE KIYAFET YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 01.10.2011 - 28071 223 . Md.
97
Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 97) Resmi Gazete: 04.09.2012 - 28401 10 . Md.

Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)(SERİ NO: 102) Resmi Gazete: 28.01.2013 - 28542 10 . Md.

Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 20) Resmi Gazete: 06.11.2015 - 29524 10 . Md.

Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 22) Resmi Gazete: 19.11.2015 - 29537 10 . Md.

Tebliğ
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete: 30.12.2015 - 29578 6 . Md.
2001/3275
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 12.12.2001 - 24611 Yok . Md.
2014/7064
Bakanlar Kurulu Kararı
GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA TERCİHLİ REJİMDEN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR Resmi Gazete: 31.12.2014 - 29222 ( 4) 22 . Md.
1985/8993
Bakanlar Kurulu Kararı
TIR KARNELERİ HİMAYESİNDE ULUSLARARASI EŞYA TAŞINMASINA DAİR GÜMRÜK SÖZLEŞMESİ (TIR SÖZLEŞMESİ) HAKKINDA KARAR Resmi Gazete: 31.03.1985 - 18711 16,74,131,132,167 . Md.