TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ, TASFİYE VE DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEK PENCERE SİSTEMİNE DAİR GENELGE (ATIK VE KATI ATIK İTHALATI)

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Tek Pencere Sisteminde Belge İbrazı
Onay Tarih / Sayı : 27.04.2016 - 2016/26
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
4458
Kanun
GÜMRÜK KANUNU Resmi Gazete: 04.11.1999 - 23866 60 . Md.