BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 6.05.2015 - 105
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 15
5393
Kanun
BELEDİYE KANUNU Resmi Gazete: 13.07.2005 - 25874 14, 15 . Md.
2464
Kanun
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Resmi Gazete: 29.05.1981 - 17354 Yok . Md.
3194
Kanun
İMAR KANUNU Resmi Gazete: 09.05.1985 - 18749 Yok . Md.
1593
Kanun
UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU Resmi Gazete: 06.05.1930 - 1489 Yok . Md.
486
Kanun
UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 17.05.1924 - 70 Yok . Md.
1608
Kanun
UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA 16 NİSAN 1340 TARİH VE 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUN Resmi Gazete: 20.05.1930 - 1498 Yok . Md.
2559
Kanun
POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU Resmi Gazete: 14.07.1934 - 2751 Yok . Md.
6183
Kanun
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 28.07.1953 - 8469 Yok . Md.
5326
Kanun
KABAHATLER KANUNU Resmi Gazete: 31.03.2005 - 25772 (Mükerrer) Yok . Md.
2872
Kanun
ÇEVRE KANUNU Resmi Gazete: 11.08.1983 - 18132 Yok . Md.
4648
Kanun
HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 26.04.2001 - 24384 Yok . Md.
4077
Kanun
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 08.03.1995 - 22221 Yok . Md.
3572
Kanun
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 17.06.1989 - 20198 Yok . Md.
394
Kanun
HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 21.01.1924 - 54 Yok . Md.
5846
Kanun
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU Resmi Gazete: 13.12.1951 - 7981 Yok . Md.