KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA AMİRLİĞİ

ZABITA AMİRLİĞİ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ