KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 6.05.2015 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 20
5216
Kanun
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU Resmi Gazete: 23.07.2004 - 25531 Yok . Md.
5393
Kanun
BELEDİYE KANUNU Resmi Gazete: 13.07.2005 - 25874 Yok . Md.
1608
Kanun
UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA 16 NİSAN 1340 TARİH VE 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUN Resmi Gazete: 20.05.1930 - 1498 Yok . Md.
2559
Kanun
POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU Resmi Gazete: 14.07.1934 - 2751 Yok . Md.
3194
Kanun
İMAR KANUNU Resmi Gazete: 09.05.1985 - 18749 Yok . Md.
5326
Kanun
KABAHATLER KANUNU Resmi Gazete: 31.03.2005 - 25772 (Mükerrer) Yok . Md.
1593
Kanun
UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU Resmi Gazete: 06.05.1930 - 1489 Yok . Md.
486
Kanun
UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 17.05.1924 - 70 Yok . Md.
394
Kanun
HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 21.01.1924 - 54 Yok . Md.
2918
Kanun
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Resmi Gazete: 18.10.1983 - 18195 Yok . Md.
775
Kanun
GECEKONDU KANUNU Resmi Gazete: 30.07.1966 - 12362 Yok . Md.
3516
Kanun
ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU Resmi Gazete: 21.01.1989 - 20056 Yok . Md.
2872
Kanun
ÇEVRE KANUNU Resmi Gazete: 11.08.1983 - 18132 Yok . Md.
5846
Kanun
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU Resmi Gazete: 13.12.1951 - 7981 Yok . Md.
4207
Kanun
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 26.11.1996 - 22829 Yok . Md.
3285
Kanun
HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU Resmi Gazete: 16.05.1986 - 19109 Yok . Md.
5179
Kanun
GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 05.06.2004 - 25483 Yok . Md.
4077
Kanun
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 08.03.1995 - 22221 Yok . Md.
2005/9207
Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 10.08.2005 - 25902 Yok . Md.
5199
Kanun
HAYVANLARI KORUMA KANUNU Resmi Gazete: 01.07.2004 - 25509 Yok . Md.