GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE MECLİSİ

GERMENCİK BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 5.01.2015 - 3
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 37
657
Kanun
DEVLET MEMURLARI KANUNU Resmi Gazete: 23.07.1965 - 12056 657 . Md.
2709
Kanun
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Resmi Gazete: 09.11.1982 - 17863 (Mükerrer) Yok . Md.
5216
Kanun
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU Resmi Gazete: 23.07.2004 - 25531 Yok . Md.
5393
Kanun
BELEDİYE KANUNU Resmi Gazete: 13.07.2005 - 25874 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 11.04.2007 - 26490 Yok . Md.
1608
Kanun
UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA 16 NİSAN 1340 TARİH VE 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUN Resmi Gazete: 20.05.1930 - 1498 Yok . Md.
2464
Kanun
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Resmi Gazete: 29.05.1981 - 17354 Yok . Md.
7201
Kanun
TEBLİGAT KANUNU Resmi Gazete: 19.02.1959 - 10139 Yok . Md.
2918
Kanun
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Resmi Gazete: 18.10.1983 - 18195 Yok . Md.
5237
Kanun
TÜRK CEZA KANUNU Resmi Gazete: 12.10.2004 - 25611 Yok . Md.
2559
Kanun
POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU Resmi Gazete: 14.07.1934 - 2751 Yok . Md.
3194
Kanun
İMAR KANUNU Resmi Gazete: 09.05.1985 - 18749 Yok . Md.
5326
Kanun
KABAHATLER KANUNU Resmi Gazete: 31.03.2005 - 25772 (Mükerrer) Yok . Md.
6831
Kanun
ORMAN KANUNU Resmi Gazete: 08.09.1956 - 9402 Yok . Md.
2872
Kanun
ÇEVRE KANUNU Resmi Gazete: 11.08.1983 - 18132 Yok . Md.
1593
Kanun
UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU Resmi Gazete: 06.05.1930 - 1489 Yok . Md.
2005/9207
Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 10.08.2005 - 25902 Yok . Md.
3572
Kanun
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 17.06.1989 - 20198 Yok . Md.
3628
Kanun
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU Resmi Gazete: 04.05.1990 - 20508 Yok . Md.
213
Kanun
VERGİ USUL KANUNU Resmi Gazete: 10.01.1961 - 10703 Yok . Md.