Dosya Bulunamadı.

UMURU BELEDİYEYE AİT AHKAMI CEZAİYE HAKKINDAKİ 16/4/1340 TARİH VE 486 NUMARALI KANUNUN 6 NCI VE 7 NCİ MADDELERİNİ MUADDİL KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 17.01.1927 - 959
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 24.01.1927- 551