İMAR KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 3.05.1985 - 3194
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 9.05.1985- 18749
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 202
2010/22
Kurum Genelgesi
2010/22 SAYILI KURUM GENELGESİ 38. maddesi . Md.
16
Talimat / Talimatname / İç Emir
ZABITA TEMBİHNAMESİ . Md.

Talimat / Talimatname / İç Emir
İSTİMLAK TALİMATI yok . Md.
13
Talimat / Talimatname / İç Emir
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ KABAHATLER TALİMATNAMESİ yok . Md.
191
Talimat / Talimatname / İç Emir
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE ZABITASI EMİR VE YASAKLARI TEMBİHNAMESİ YOK . Md.

Tebliğ
TS 10970 FORMLAR-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ Resmi Gazete: 26.04.2016 - 29695 Yok . Md.

Tebliğ
TS 10970 FORMLAR-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ Resmi Gazete: 06.08.2016 - 29793 Yok . Md.

Tebliğ
TS 8737 FORMLAR-YAPI RUHSATI STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ Resmi Gazete: 27.05.2017 - 30078 Yok . Md.

Tebliğ
TS 10970 FORMLAR-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ STANDARDINA VE TS 8737 "YAPI RUHSATI" STANDARDINA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete: 02.05.2018 - 30409 (Mükerrer) Yok . Md.

Tebliğ
TS 8357 "İŞ YERLERİ - HALKA VEYA MÜŞTERİLERE AÇIK TUVALETLER - SINIFLANDIRMA - GENEL VE ÖZEL KURALLAR" STANDARDINA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete: 05.06.2018 - 30442 Yok . Md.
396
Tebliğ
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 396) Resmi Gazete: 26.12.2019 - 30990 Geçici 16 . Md.

Yönerge
ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ . Md.

Yönerge
KENT ESTETİĞİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Yok . Md.

Yönerge
YIKIM İŞLERİ ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE YOK . Md.
30
Kurum Yönetmeliği
T.C. GEBZE BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YOK . Md.
45
Kurum Yönetmeliği
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YOK . Md.
121
Kurum Yönetmeliği
SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DEŞARJ YÖNETMELİĞİ YOK . Md.
29
Kurum Yönetmeliği
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ KOORDİNASYON MERKEZİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ yok . Md.
229
Kurum Yönetmeliği
KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ yok . Md.
37
Kurum Yönetmeliği
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ yok . Md.