GÜMRÜK KANUNUNUN 235 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR GENELGE