UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ FEN VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 14.08.2015 - 2015/138 SAYILI SENATO KARARI
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Bu mevzuatı kaldıran mevzuat:
2019/05-01Sayılı Uşak Üniversitesi Senatosu Kararı
Esas ve Usuller
T.C UŞAK ÜNİVERSİTESİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ FEN VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ SENATO ESASLARI
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
2547
Kanun
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Resmi Gazete: 06.11.1981 - 17506 14 . Md.