VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 11.06.2010 - 5996
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 13.06.2010- 27610
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 215

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.03.2017 - 30000 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ DOĞADAN TOPLANMASI, ÜRETİMİ VE İHRACATINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 21.03.2017 - 30014 17 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİNİN SPESİFİKASYONLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 03.04.2017 - 30027 (Mükerrer) 23, 24, 26 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 25.08.2014 - 29099 (Mükerrer) 21, 22, 23, 24, 31 . Md.
2015/2
Tebliğ
SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İLE KOYUN-KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/2) Resmi Gazete: 29.01.2015 - 29251 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ HEDEF DIŞI YEMLERE TAŞINMASI ÖNLENEMEYEN KOKSİDİYOSTATLARIN VE HİSTOMONOSTATLARIN HAYVANSAL GIDALARDAKİ MAKSİMUM MİKTARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 08.02.2015 - 29261 21, 22, 23, 24, 31 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 10.03.2011 - 27870 18, 19, 31, 32, 39 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 02.04.2011 - 27893 18, 19, 31, 32, 34 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 20.05.2011 - 27939 18, 19, 31, 32, 35 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DENEYSEL VE DİĞER BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN HAYVANLARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.12.2011 - 28141 7, 8, 9, 11, 25, 31 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GIDA HİJYENİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.12.2011 - 28145 22, 24, 27, 28, 29 . Md.

Kurum Yönetmeliği
VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 24.12.2011 - 28152 3, 4, 12, 13, 14, 31 . Md.

Kurum Yönetmeliği
VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ YÖNETMELİK Resmi Gazete: 24.12.2011 - 28152 3, 12, 13, 14, 32 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.12.2011 - 28155 8, 9, 22, 24, 27, 29 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.12.2011 - 28155 21, 22, 24, 25, 29 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.12.2011 - 28157 ( 3) 21, 22, 23, 24, 29 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SU ÜRÜNLERİ GENETİK KAYNAKLARININ TESCİLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 18.08.2012 - 28388 10 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YERLİ EVCİL HAYVAN GENETİK KAYNAKLARININ KULLANILMASI VE YURT DIŞINA ÇIKARILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 21.09.2012 - 28418 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN YEM KATKI MADDELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 18.07.2013 - 28711 21, 22, 24, 25, 26 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 19.02.2020 - 31044 23, 27 . Md.