VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 11.06.2010 - 5996
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 13.06.2010- 27610
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 215

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 25.11.2016 - 29899 (Mükerrer) 21, 22, 23, 24, 31 . Md.

Kurum Yönetmeliği
CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA KULLANILACAK VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKALARININ STANDART MODELLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 31.01.2016 - 29610 31 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 21.01.2017 - 29955 (Mükerrer) 31 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.01.2017 - 29960 (Mükerrer) 21, 22, 23, 24, 27 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ BESLENME VE SAĞLIK BEYANLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.01.2017 - 29960 (Mükerrer) 21, 22, 23, 24, 27 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ, GIDA ENZİMLERİ VE GIDA AROMA VERİCİLERİNE İLİŞKİN ORTAK İZİN PROSEDÜRÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 24.02.2017 - 29989 23, 24, 26 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 24.02.2017 - 29989 23, 24, 26 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARA VİTAMİNLER, MİNERALLER VE BELİRLİ DİĞER ÖĞELERİN EKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 07.03.2017 - 30000 21, 22, 23, 24, 27 . Md.

Tebliğ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 05.10.2013 - 28786 34 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KÜÇÜK KAPASİTELİ KESİMHANELERİN GENEL VE ÖZEL HİJYEN KURALLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 07.02.2016 - 29617 30, 31, 41, 44 . Md.
2016/15
Tebliğ
YEM KATKI MADDELERİNİN DEĞERLENDİRME VE ONAY İŞLEMLERİ İÇİN BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE SUNULMASI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete: 27.05.2016 - 29724 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
GIDA İŞLETMELERİNDE YEREL, MARJİNAL VE SINIRLI FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.07.2016 - 29782 30, 44 . Md.
2016/28
Tebliğ
GIDA İŞLETMELERİNDE YEREL, MARJİNAL VE SINIRLI FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/52)'İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2016/28) Resmi Gazete: 26.07.2016 - 29782 22, 30, 31 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.08.2016 - 29813 10/A, 10/F . Md.

Kurum Yönetmeliği
BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 20.01.2012 - 28179 4, 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 16.01.2014 - 28884 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TARIMSAL ÜRETİM KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 18.02.2014 - 28917 45 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SALMONELLA VE BELİRLENMİŞ DİĞER GIDA KAYNAKLI ZOONOTİK ETKENLERİN KONTROL ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.03.2014 - 28954 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ANİ MEŞE ÖLÜMÜ VE ÇAM ÇIRALI KANSER HASTALIĞI İLE TURUNÇGİL UZUN ANTENLİ BÖCEĞİ VE KESTANE GAL ARISI MÜCADELESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.06.2014 - 29033 15 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 25.08.2014 - 29099 (Mükerrer) 21, 22, 23, 24, 31 . Md.