BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 12.11.2018 - 2018-14
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1

Kurum Yönetmeliği
HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.02.2014 - 28914 2547 SAYI.14.MADESİ . Md.