UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C UŞAK ÜNİVERSİTESİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ FEN VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ SENATO ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 6.03.2019 - 2019/05-01Sayılı Uşak Üniversitesi Senatosu Kararı
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
2015/138 SAYILI SENATO KARARI
Yönerge
UŞAK ÜNİVERSİTESİ FEN VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ YÖNERGESİ
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
2547
Kanun
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Resmi Gazete: 06.11.1981 - 17506 14 . Md.