ADALET BAKANLIĞI

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE GÜMRÜK VERGİLERİNİN EKSİK ÖDENMESİ NEDENİYLE BAŞLATILAN BİR SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMAYA KONU KARA TAŞITLARININ SAHİPLERİNE İADESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 9.08.2019 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 9.08.2019- 30857
Yürüten Kurumlar : ADALET BAKANLIĞI , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI, TİCARET BAKANLIĞI
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
5607
Kanun
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Resmi Gazete: 31.03.2007 - 26479 Geçici 11 . Md.