KOOPERATİF KONTROLÖRLERİ VE KOOPERATİFLERİN KONTROLÖRLER ÜST KURULUŞLAR VE İLGİLİ TEŞEKKÜL VE MÜESSESELERCE DENETİMİ HAKKINDA TÜZÜK

Genel Bilgiler:
Türü : Tüzük
Onay Tarih / Sayı : 10.09.1975 - 7/10643
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 16.10.1975- 15385
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
1163
Kanun
KOOPERATİFLER KANUNU Resmi Gazete: 10.05.1969 - 13195 Yok . Md.