KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 10.12.2003 - 5018
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 24.12.2003- 25326
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 12
2586
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİ HÜKMÜNÜN JANDARMAYA DA TEŞMİLİ İÇİN MEZKÜR MADDENİN TADİLİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 18.11.1934 - 2857
5209
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 50 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 31.05.1948 - 6919
1050
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU Resmi Gazete: 14.06.1927 - 607
204
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 77 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 28.02.1963 - 11343
3325
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 27.01.1938 - 3819
6813
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 24.07.1956 - 9363
2493
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 18.07.1981 - 17404
2518
Kanun
1050 NUMARALI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA MÜZEYYEL KANUN Resmi Gazete: 25.06.1934 - 2735
3483
Kanun
26.5.1927 TARİHLİ VE 1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNUN BİR MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 27.2.1979 TARİHLİ VE 24 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 05.11.1988 - 19980
2875
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİNİ DEĞİŞTİREN 2586 SAYILI KANUN HÜKMÜNÜN GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL KOMUTANLIĞI ASKERİ KURUMLARI HAKKINDA DA TATBİKİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 04.01.1936 - 3197
5419
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 5 VE 34 ÜNCÜ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BAZI GELİR KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 08.06.1949 - 7227
3321
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 44 NCÜ MADDESİNİ TADİL EDEN KANUN Resmi Gazete: 21.01.1938 - 3814
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 480

Kurum Yönetmeliği
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN ÖDEME VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Resmi Gazete: 18.06.2011 - 27968 6 . Md.

Kurum Yönetmeliği
EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 07.07.2012 - 28346 Geçici Madde 20 . Md.
2015/56
Yönerge
UŞAK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ . Md.

Yönerge
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 60. madde . Md.

Yönerge
PROJE YÖNETİM OFİSİ YÖNERGESİ HEPSİ . Md.

Yönerge
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ HEPSİ . Md.
M.06.6.KEÇ.0.31-2009-3216
Kurum Genelgesi
HARCAMA VE İHALE YETKİLİSİ 31 . Md.
55
Yönerge
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 55,56,57,58,60 . Md.
2015-2016/08
Yönerge
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ . Md.
966
Yönerge
İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 58. VE 60.MADDELERİ . Md.
17
Yönerge
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN KURULUNUN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDAKİ YÖNERGE 9. . Md.
26
Yönerge
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE 44, 45, 47, 60. . Md.

Yönerge
ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEM YÖNERGESİ (EYLEM PLANI) 55, 56, 57, 58 . Md.
20
Yönerge
T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 58,60 . Md.

Yönerge
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ . Md.

Yönerge
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU YÖNERGESİ 0 . Md.

Plan / Program
SİİRT ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 55 . Md.
64
Kurum Yönetmeliği
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK . . Md.
41
Kurum Yönetmeliği
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ . Md.
2008/1
Yönerge
İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ 1 . Md.