KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 10.12.2003 - 5018
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 24.12.2003- 25326
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 12
2586
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİ HÜKMÜNÜN JANDARMAYA DA TEŞMİLİ İÇİN MEZKÜR MADDENİN TADİLİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 18.11.1934 - 2857
5209
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 50 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 31.05.1948 - 6919
1050
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU Resmi Gazete: 14.06.1927 - 607
204
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 77 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 28.02.1963 - 11343
3325
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 27.01.1938 - 3819
6813
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 24.07.1956 - 9363
2493
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 18.07.1981 - 17404
2518
Kanun
1050 NUMARALI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA MÜZEYYEL KANUN Resmi Gazete: 25.06.1934 - 2735
3483
Kanun
26.5.1927 TARİHLİ VE 1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNUN BİR MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 27.2.1979 TARİHLİ VE 24 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 05.11.1988 - 19980
2875
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİNİ DEĞİŞTİREN 2586 SAYILI KANUN HÜKMÜNÜN GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL KOMUTANLIĞI ASKERİ KURUMLARI HAKKINDA DA TATBİKİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 04.01.1936 - 3197
5419
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 5 VE 34 ÜNCÜ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BAZI GELİR KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 08.06.1949 - 7227
3321
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 44 NCÜ MADDESİNİ TADİL EDEN KANUN Resmi Gazete: 21.01.1938 - 3814
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 487
M.06.6.KEÇ.0.31-2009-3216
Kurum Genelgesi
HARCAMA VE İHALE YETKİLİSİ 31 . Md.
2012/1
Kurum Genelgesi
2012/1 SAYILI GENELGE 9 . Md.
2015/5
Kurum Genelgesi
TAŞINIR İŞLEMLERİ GENELGESİ 44 . Md.
2015/9
Kurum Genelgesi
MUHASEBE YETKİLİSİ KONTROLÜ VE HARCAMA BELGELERİ MEVZUATI 61 . Md.
2015/3
Kurum Genelgesi
MALİ İŞLEMLER HAKKINDA GENELGE 61 . Md.
2015/1 Sayılı Genelge
Kurum Genelgesi
ÜNİVERSİTE TAŞINIR İŞLEMLERİ GENELGESİ 8.madde . Md.
2015/2 Sayılı Genelge
Kurum Genelgesi
TAŞINMAZ KİRAYA VERME, KİRA GELİRLERİNİN VE YÜKLENİCİLERCE ÖDENECEK ENERJİ BEDELLERİNİN TAKİBİ İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE 60.madde . Md.
81
Kurum Genelgesi
İTÜ İÇ DENETİM BİRİMİ GENELGESİ 2010/1 63 . Md.
2016/1
Kurum Genelgesi
2016/1 SAYILI GENELGE yok . Md.
10162
Kurum Genelgesi
2009/1 SAYILI GENELGE . Md.
2017/31
Kurum Genelgesi
27/12/2017 TARİH 2017/31 SAYILI UÇAKLA SEYAHAT KONULU GENELGE 32 . Md.
4357
Kurum Genelgesi
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE 60 . Md.
47842117-010.06.01-E.1700001676
Kurum Genelgesi
TAŞINIR İŞLEMLERİ GENELGESİ 2017/1 8. MADDESİ . Md.
2015/8
Kurum Genelgesi
2017-2021 STRATEJİK PLANI GENELGESİ . Md.
2016/1
Kurum Genelgesi
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI GENELGESİ . Md.
18/1
Kurum Genelgesi
STRATEJİK PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI GENELGESİ 9 . Md.
2018/3
Kurum Genelgesi
2018/3 SAYILI 2019-2023 STRATEJİK PLAN HAZIRLIKLARI GENELGESİ 9 . Md.
2011/1
Kurum Genelgesi
OMÜ TAŞINIRLARIN HURDA İŞLEMLERİ GENELGESİ 44 . Md.
E.9198
Kurum Genelgesi
OMÜ ÖDENEKLERİN KULLANILMASINA İLİŞKİN İÇ GENELGE YOK . Md.
04/3
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 13.02.2019 TARİHLİ VE 04/3 SAYILI SENATO KARARI YOK . Md.