2007/13 SAYILI 2873 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN YERLERDE İZİN VE İNTİFA İŞLERİ GENELGESİ