TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 2.06.2016 - 67
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 16
5393
Kanun
BELEDİYE KANUNU Resmi Gazete: 13.07.2005 - 25874 YOK . Md.
5216
Kanun
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU Resmi Gazete: 23.07.2004 - 25531 YOK . Md.
657
Kanun
DEVLET MEMURLARI KANUNU Resmi Gazete: 23.07.1965 - 12056 YOK . Md.
6331
Kanun
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Resmi Gazete: 30.06.2012 - 28339 YOK . Md.
1593
Kanun
UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU Resmi Gazete: 06.05.1930 - 1489 YOK . Md.
5199
Kanun
HAYVANLARI KORUMA KANUNU Resmi Gazete: 01.07.2004 - 25509 YOK . Md.
5510
Kanun
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Resmi Gazete: 16.06.2006 - 26200 yok . Md.
6023
Kanun
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Resmi Gazete: 31.01.1953 - 8323 YOK . Md.
1219
Kanun
TABABET VE ŞUABATI SAN ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 14.04.1928 - 863 YOK . Md.
2872
Kanun
ÇEVRE KANUNU Resmi Gazete: 11.08.1983 - 18132 YOK . Md.
3359
Kanun
SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Resmi Gazete: 15.05.1987 - 19461 YOK . Md.
4857
Kanun
İŞ KANUNU Resmi Gazete: 10.06.2003 - 25134 YOK . Md.
1887
Kanun
CENAZELERİN NAKLİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYĞUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Resmi Gazete: 04.05.1975 - 15226 YOK . Md.
3584
Kanun
CENAZE NAKLİNE MAHSUS BEYNELMİLEL İTİLAFNAMEYE İLTİHAKIMIZ HAKKINDA KANUN_ Resmi Gazete: 07.02.1939 - 4126 YOK . Md.
3895
Yönerge
Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge YOK . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TARAFINDAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.02.2015 - 29280 YOK . Md.