Bakanlık Adı

:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan;

 

 

Tebliğin Adı               

:

15/05/2005 Tarihi İtibariyle Kamu Görevlileri Sendikalarının ve Konfedarosyonlarının Üye Sayılarına İlişkin Tebliğ

 

 

Tebliğ No

:

 

 

 

R. Gazete Tarihi

:

07/07/2005

 

 

R. Gazete Sayısı

:

25868

 

 

 

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve 09.11.2001 tarihli 24578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' hükümlerine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca 15.05.2005 tarihi itibariyle Kamu Görevlileri Sendikalarının ve Konfederasyonlarının üye sayıları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

Hizmet          Kolu Sıra     No

Hizmet Kolunun                        Adı

Toplam Kamu Görevlileri Sayısı

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı

Bağlı Olduğu Konfederasyon

Sendika Dosya No

Toplam Üye       Sayısı

Sendikalaşma Oranı (%)

1

Büro Bankacılık ve                  Sigortacılık Hizmetleri

151.008

BES                                                            (Büro Emekçileri Sendikası)

KESK

32

25.564

16,93

 

 

 

TÜRK BÜRO - SEN                                    (Türkiye Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE               KAMU - SEN

36

28.132

18,63

 

 

 

BÜRO MEMUR - SEN                               (Büro Memurları Sendikası)

MEMUR-SEN

63

8.415

5,57

 

 

 

BÇS                                       (Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası)

BASK

89

730

0,48

 

 

 

HÜR BÜRO-SEN                       (Hürriyetçi Büro Hizmetleri Sendikası)

HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN

98

25

0,02

2

Eğitim, Öğretim ve                Bilim Hizmetleri

762.728

TÜRK EĞİTİM - SEN                                                             (Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Kültür Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE               KAMU - SEN

12

127.846

16,76

 

 

 

EĞİTİM - SEN                                    (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

KESK

14

139.429

18,28

 

 

 

EĞİTİM - BİR - SEN                               (Eğitimciler  Birliği  Sendikası )

MEMUR-SEN

28

58.372

7,65

 

 

 

TEM - SEN                                                        (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

43

1.946

0,26

 

 

 

HÜR EĞİTİM-SEN                          (Hürriyetçi Öğretim Bilimleri Hizmetleri Sendikası)

HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN

93

57

0,01

 

 

 

BAĞIMSIZ EĞİTİMCİLER SENDİKASI                                          (Bağımsız Eğitimciler Sendikası)

BASK

94

429

0,06

 

 

 

ÖĞRETMEN-SEN                                          (Öğretmenler Eğitim Öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

106

27

0,00

 

 

 

ANADOLU EĞİTİM-SEN                                          (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

112

68

0,01

3

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

313.227

TÜRK SAĞLIK - SEN                                                             (Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE               KAMU - SEN

5

65.561

20,93

 

 

 

SES                                                           (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

KESK

16

38.924

12,43

 

 

 

SAĞLIK - SEN                               (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

30

26.842

8,57

 

 

 

BİRLEŞİK SAĞLIK - İŞ                                                              (Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet İşkolu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

39

1.426

0,46

 

 

 

SAĞLIK-BİR                                         ( Sağlık Çalışanları Birliği Sendikası )

BAĞIMSIZ

50

1

0,00

 

 

 

BAĞIMSIZ SAĞLIK - SEN                        (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

87

798

0,25

 

 

 

ANADOLU  SAĞLIK-SEN                     (Anadolu  Sağlık  Hizmetleri Sendikası)

ANADOLU  KAMU-SEN

108

29

0,01

4

Yerel Yönetim Hizmetleri

80.376

TÜM BEL - SEN                                                             (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası)

KESK

20

27.941

34,76

 

 

 

TÜRK YEREL HİZMET - SEN                                                        (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası )

TÜRKİYE               KAMU - SEN

25

13.570

16,88

 

 

 

YÖNES                                           (Ulusal Yerel Yönetim Memurları Sendikası)

BAĞIMSIZ

37

11

0,01

 

 

 

BEM - BİR - SEN                               (Belediye ve Mahalli İdare Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

51

18.264

22,72

5

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

50.565

TÜRK HABER - SEN                                                             (Türkiye Haberleşme, Kağıt  ve Basın-Yayın Hizmet Kolu  Kamu Çalışanları Sendikası )

TÜRKİYE               KAMU - SEN

6

16.418

32,47

 

 

 

HABER - SEN                                                        (Basın Yayın ve İletişim Emekçileri  Sendikası )

KESK

19

6.341

12,54

 

 

 

BİRLİK HABER - SEN                               ( Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası )

MEMUR-SEN

53

5.165

10,21

 

 

 

BAĞIMSIZ HABER -  SEN                                                           (Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri  Sendikası)

BASK

102

1.502

2,97

 

 

 

HÜR HABER -  SEN                                                           (Hürriyetci Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri  Sendikası)

HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN

83

18

0,04

 

 

 

ANADOLU  HABER -  SEN                                                           (Anadolu  Haber Basın-Yayın Hizmetleri Sendikası)

ANADOLU        KAMU-SEN

103

11

0,02

6

Kültür ve Sanat Hizmetleri

11.486

TÜRK KÜLTÜR SANAT - SEN                                                             (Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE               KAMU - SEN

8

1.812

15,78

 

 

 

KÜLTÜR SANAT - SEN                                                        (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası)

KESK

10

3.059

26,63

 

 

 

KÜLTÜR MEMUR - SEN                                                        (Kültür Memurları Sendikası)

MEMUR-SEN

84

317

2,76

7

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri

25.773

TÜRK İMAR - SEN                                                             (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE               KAMU - SEN

22

6.552

25,42

 

 

 

YAPI YOL - SEN                                                        (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu kadastro Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

29

5.398

20,94

 

 

 

BAYINDIR MEMUR - SEN                               (Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri
 Çalışanları)

MEMUR-SEN

55

1.212

4,70

 

 

 

BAĞIMSIZ YAPI İMAR -  SEN                                                           (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası)

BASK

86

245

0,95

8

Ulaştırma Hizmetleri

23.720

TÜRK ULAŞIM - SEN                                                          (Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE               KAMU - SEN

11

6.949

29,30

 

 

 

BTS                                                 (Birlik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)

KESK

21

3.159

13,32

 

 

 

ULAŞTIRMA MEMUR SEN                                                    (Ulaştırma Çalışanları Memur  Sendikası)

MEMUR-SEN

85

2.285

9,63

 

 

 

BAĞIMSIZ ULAŞIM - SEN                                                        (Bağımsız  Ulaştırma Hizmetleri  Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

104

287

1,21

 

 

 

ANADOLU ULAŞIM - SEN                                                        (Anadolu  Ulaştırma Hizmetleri   Sendikası)

ANADOLU        KAMU-SEN

107

42

0,18

9

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

47.049

TARIM ORKAM - SEN                                                             (Tarım Orman ve Hayvancılık  Hizmet Kolu  Kamu Emekçileri
Sendikası)

KESK

4

6.315

13,42

 

 

 

TÜRK TARIM ORMAN - SEN                                                        (Türkiye Tarım-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE               KAMU - SEN

24

17.437

37,06

 

 

 

TOÇ BİR - SEN                               (Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

34

7.057

15,00

 

 

 

BATOÇ-SEN                            (Bağımsız Tarım-Orman ve Çevre Sendikası)

BASK

90

374

0,79

10

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

46.448

TÜRK ENERJİ - SEN                                                             (Türkiye Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası )

TÜRKİYE               KAMU - SEN

7

9.593

20,65

 

 

 

ESM                                                       (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

27

7.827

16,85

 

 

 

ENERJİ BİR - SEN                               ( Enerji,Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

35

3.426

7,38

 

 

 

BAĞIMSIZ ENERJİ -  SEN                                                           (Bağımsız Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri  Sendikası)

BASK

91

331

0,71

 

 

 

ANADOLU  ENERJİ -  SEN                                                           (Anadolu Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

111

8

0,02

11

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

72.110

TÜRK DİYANET VAKIF - SEN                                                             (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE               KAMU - SEN

9

22.168

30,74

 

 

 

DİYANET - SEN                                                        (Türkiye Diyanet  ve Vakıf Görevlileri Sendikası)

MEMUR-SEN

18

27.799

38,55

 

 

 

DİVES                                                       (Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası)

KESK

74

103

0,14

Toplam Memur Sayısı:

1.584.490

                                            Toplam Sendikalı Memur Sayısı:

747.617

47,18

 

Dosya

KAMU GÖREVLİLERİ

TOPLAM ÜYE

No

KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI

SAYISI

17

KESK

 

 

(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)

          264.060

28

TÜRKİYE KAMU-SEN

 

 

(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

          316.038

52

MEMUR-SEN

 

 

(Memur Sendikaları Konfederasyonu)

          159.154

92

BASK

 

 

(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu)

             4.696

99

HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN

 

 

(Hürriyetçi Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

                100

109

ANADOLU KAMU-SEN

 

 

(Anadolu Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

                  82

98

BAĞIMSIZLAR

 

 

 

             3.487

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

          747.617

 

 

1 - Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu belirlemede yer verilmemiştir.

2 - Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının  bildirimlerine göre oluşturulmuştur.