AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

SOSYAL GÜVENLİK YÜKSEK DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 25.09.2008 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 25.09.2008- 27008