SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 16.05.2006 - 5502
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 20.05.2006- 26173
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
4792
Kanun
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU Resmi Gazete: 16.07.1945 - 6058
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 31

Tebliğ
ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ'NİN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ FAALİYETİNİN ASKIYA ALINMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 24.12.2016 - 29928 Yok . Md.
2015/598
Kurum Yönetmeliği
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YOK . Md.
163
Esas ve Usuller
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANLARININ İSTİHDAMI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR 28 . Md.
2016/424
Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MERKEZ TEŞKİLATI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 7, 9, 12, 41 . Md.
2009/185
Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 24 . Md.
47
Kurum Yönetmeliği
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
261
Kurum Yönetmeliği
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YOK . Md.
2012/352
Yönerge
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BÜTÇE YÖNERGESİ 41 . Md.
9
Esas ve Usuller
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EK ÖDEME USUL VE ESASLARI 28 . Md.
55625784-952.99-E.10125359
Yönerge
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE KURUM VE KURULUŞLAR ARASINDA VERİ PAYLAŞIMI VE İŞ BİRLİĞİNE ESAS DÜZENLENECEK PROTOKOLLERİN HAZIRLANMASINA VE TAKİBİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE 35 . Md.
2013/453
Kurum Yönetmeliği
21/11/2013 TARİH 453 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI İLE KABUL EDİLEN İNŞAAT VE EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 25/A ,38 VE 41. MADD . Md.