SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 8.03.2017 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 8.03.2017- 30001