DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR

Genel Bilgiler:
Türü : Bakanlar Kurulu Kararı
Onay Tarih / Sayı : 22.08.2011 - 2011/2226
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 29.10.2011- 28099