2016/21 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 2017/11 SAYILI GENELGE