2017/20 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGE