2012/3 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 2018/3 SAYILI GENELGE