TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATTA RİSK ESASLI DENETİM SİSTEMİ YOLUYLA TAKİP VE KONTROLÜ HAKKINDA GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi Yoluyla Takip ve Kontrolü
Onay Tarih / Sayı : 2.05.2016 - 2016/2
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 2
2012/4
Kurum Genelgesi
BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN GÜMRÜK KONTROLÜ
2014/2
Kurum Genelgesi
BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN GÜMRÜK KONTROLÜ