TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016/21 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği
Onay Tarih / Sayı : 24.01.2017 - 20173
Resmi Gazete Tarih / Sayı :