UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (UBAP) UYGULAMA YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 20.04.2018 - 2018/89 Sayılı Uşak Üniversitesi Senatosu Kararı
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 3
BAP KOMİSYONUNUN 2016/3 SAYILI KARARI
Uygulama / Program Esasları
UŞAK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2016 YILI UYGULAMA ESASLARI
2017/18 SAYILI SENATO KARARI
Uygulama / Program Esasları
UŞAK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (UBAP) UYGULAMA ESASLARI 2017 YILI
2017/18 SAYILI SENATO KARARI
Yönerge
UŞAK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (UBAP) UYGULAMA YÖNERGESİ (2017 YILI)