BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PANDEMİ İLE MÜCADELE KAPSAMINDA BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE GÖREVLİ PERSONELİN KORUNMASI İÇİN ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 25.03.2020 - 2020/07-01
Resmi Gazete Tarih / Sayı :