KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 10.12.2003 - 5018
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 24.12.2003- 25326
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 12
2586
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİ HÜKMÜNÜN JANDARMAYA DA TEŞMİLİ İÇİN MEZKÜR MADDENİN TADİLİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 18.11.1934 - 2857
5209
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 50 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 31.05.1948 - 6919
1050
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU Resmi Gazete: 14.06.1927 - 607
204
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 77 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 28.02.1963 - 11343
3325
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 27.01.1938 - 3819
6813
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 24.07.1956 - 9363
2493
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 18.07.1981 - 17404
2518
Kanun
1050 NUMARALI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA MÜZEYYEL KANUN Resmi Gazete: 25.06.1934 - 2735
3483
Kanun
26.5.1927 TARİHLİ VE 1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNUN BİR MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 27.2.1979 TARİHLİ VE 24 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 05.11.1988 - 19980
2875
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİNİ DEĞİŞTİREN 2586 SAYILI KANUN HÜKMÜNÜN GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL KOMUTANLIĞI ASKERİ KURUMLARI HAKKINDA DA TATBİKİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 04.01.1936 - 3197
5419
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 5 VE 34 ÜNCÜ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BAZI GELİR KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 08.06.1949 - 7227
3321
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 44 NCÜ MADDESİNİ TADİL EDEN KANUN Resmi Gazete: 21.01.1938 - 3814
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 504
2006/10970
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 02.10.2006 - 26307 44, 45, 60 . Md.

Yönerge
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 55,56,57,58 . Md.

Yönerge
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNERGESİ . Md.

Talimat / Talimatname / İç Emir
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ TALİMATI 58, 60 . Md.
189
Kurum Yönetmeliği
İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
2013/103
Yönerge
BÜTÇE YÖNERGESİ YOK . Md.
2013/103
Yönerge
FAALİYET RAPORLARI YÖNERGESİ 41. MD . Md.
2013/103
Yönerge
HARCAMA BELGELERİ YÖNERGESİ 33. MD . Md.
2013/103
Yönerge
ÖN ÖDEME YÖNERGESİ 35. md . Md.
2013/103
Yönerge
PERFORMANS PROGRAMI YÖNERGESİ 9.md . Md.
2013/103
Yönerge
STRATEJİK PLANLAMA YÖNERGESİ 9. md . Md.
2013/103
Yönerge
TAŞINIR MAL YÖNERGESİ 44. md . Md.
15926771-2015/32
Kurum Yönetmeliği
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
30
Kurum Yönetmeliği
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yok . Md.
28
Kurum Yönetmeliği
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ yok . Md.
2015/103
Yönerge
HASSAS GÖREV YÖNERGESİ Yok . Md.
2015/104
Yönerge
ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 58-60 . Md.
2015/5
Kurum Genelgesi
TAŞINIR İŞLEMLERİ GENELGESİ 44 . Md.
2015/9
Kurum Genelgesi
MUHASEBE YETKİLİSİ KONTROLÜ VE HARCAMA BELGELERİ MEVZUATI 61 . Md.