SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA İZLEM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU YÖNERGESİ