Dosya Bulunamadı.

4936 SAYILI ÜNİVERSİTELER KANUNUNUN 27/10/1960 TARİH VE 115 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN 32 VE 38 İNCİ MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA, BİR EK VE İKİ GEÇİCİ MADDE İLAVESİNE VE 7163 SAYILI KANUNUN 19 UNCU MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 27.10.1969 - 1187
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 5.11.1969- 13343